Privacy Policy

Za veškeré informace uveřejněné na stránkách www.trimaran-praha.cz (dále jen „Stránky“) odpovídá společnost HARRO DEVELOPMENT PRAHA s.r.o., IČ: 24181609, se sídlem: Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 15962, jako provozovatel těchto internetových Stránek (dále jen „Provozovatel“).


Podmínky pro uživatele Stránek jsou následující: (dále jen „Podmínky“):
•    Provozovatelem a vlastníkem Stránek www.trimaran-praha.cz je Provozovatel.
•    Tyto Podmínky pro uživatele Provozovatel vydává pro účely seznámení veřejnosti se způsobem používání a podmínkami Stránek.
•    Zasahovat jakýmkoliv způsobem bez souhlasu Provozovatele do obsahu a technické podstaty Stránek je zakázáno. Oprávnění rozhodovat o změnách Stránek má pouze Provozovatel.
•    Přístup k některým informacím uvedeným na Stránkách může být Provozovatelem podmíněn poskytnutím osobních údajů uživatele. V takovém případě Provozovatel nakládá s těmito údaji v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
•    Veškeré informace a údaje včetně vizualizací uvedené na těchto Stránkách jsou pouze informativní povahy.
•    Podmínky užívání Stránek jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění. Dnem zveřejnění je X. říjen 2021.
•    Doporučená konfigurace prohlížeče a počítače: Stránky jsou plně kompatibilní se všemi obvyklými typy prohlížečů v posledních verzích (tj. s nainstalovanými aktualizacemi k měsíci říjen 2021). Stránky byly testovány pro prohlížeče Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera, Microsoft Edge. Pro plnou funkčnost Stránek je nutná zapnutá podpora JavaScriptu a doporučen je přehrávač Adobe Flashplayer.
•    Podmínky je oprávněn měnit nebo doplňovat pouze Provozovatel.
•    Tyto Stránky využívají metody cookies ke zlepšení celkového dojmu uživatele. Předpokládáme, že Vám to nevadí, případně si ukládání cookies můžete zakázat v nastavení svého prohlížeče.
•    Vyplněním a odesláním formuláře uděluji souhlas, aby společnost HARRO DEVELOPMENT PRAHA s.r.o. uchovávala, shromažďovala, zpracovávala a nakládala za účelem marketingového využití mé osobní údaje: jméno, příjmení, telefon, e-mail, údaje o komunikaci se mnou. Tento souhlas uděluji na dobu neurčitou a jsem si vědom(a) toho, že jej mohu kdykoliv odvolat. Souhlasím s tím, že zpracováním mých údajů může společnost HARRO DEVELOPMENT PRAHA s.r.o. pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.
•    Vyplněním a odesláním formuláře činím nezávaznou poptávku k zaslání bližších informací o předmětu poptávky a neprovádím jakoukoliv předrezervaci či rezervaci pronajímatelných prostor. Poptání bližších informací nezavazuje mne ani jakoukoliv jinou osobu k podpisu jakékoliv smlouvy, ani mi nezakládá právo požadovat uzavření jakékoliv smlouvy, zejména rezervační smlouvy, budoucí kupní smlouvy či kupní smlouvy.

We use cookies on this website. More information about the use of cookies and the protection of your personal data can be found here.