Podmínky a prohlášení

Za veškeré informace uveřejněné na stránkách www.trimaran-praha.cz (dále jen „Stránky“) odpovídá společnost HARRO DEVELOPMENT PRAHA s.r.o., IČ: 24181609, se sídlem: Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 186281, jako provozovatel těchto internetových Stránek (dále jen „Provozovatel“).


Podmínky pro uživatele Stránek jsou následující: (dále jen „Podmínky“):
•    Provozovatelem a vlastníkem Stránek www.trimaran-praha.cz je Provozovatel.
•    Tyto Podmínky pro uživatele Provozovatel vydává pro účely seznámení veřejnosti se způsobem používání a podmínkami Stránek.
•    Zasahovat jakýmkoliv způsobem bez souhlasu Provozovatele do obsahu a technické podstaty Stránek je zakázáno. Oprávnění rozhodovat o změnách Stránek má pouze Provozovatel.
•    Přístup k některým informacím uvedeným na Stránkách může být Provozovatelem podmíněn poskytnutím osobních údajů uživatele. V takovém případě Provozovatel nakládá s těmito údaji v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
•    Veškeré informace a údaje včetně vizualizací uvedené na těchto Stránkách jsou pouze informativní povahy.
•    Podmínky užívání Stránek jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění. Dnem zveřejnění je 1. říjen 2021.
•    Doporučená konfigurace prohlížeče a počítače: Stránky jsou plně kompatibilní se všemi obvyklými typy prohlížečů v posledních verzích (tj. s nainstalovanými aktualizacemi k měsíci říjen 2021). Stránky byly testovány pro prohlížeče Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera, Microsoft Edge. Pro plnou funkčnost Stránek je nutná zapnutá podpora JavaScriptu a doporučen je přehrávač Adobe Flashplayer.
•    Podmínky je oprávněn měnit nebo doplňovat pouze Provozovatel.
•    Tyto Stránky využívají metody cookies ke zlepšení celkového dojmu uživatele. Předpokládáme, že Vám to nevadí, případně si ukládání cookies můžete zakázat v nastavení svého prohlížeče.
•    Vyplněním a odesláním formuláře uděluji souhlas, aby společnost HARRO DEVELOPMENT PRAHA s.r.o. uchovávala, shromažďovala, zpracovávala a nakládala za účelem marketingového využití mé osobní údaje: jméno, příjmení, telefon, e-mail, údaje o komunikaci se mnou. Tento souhlas uděluji na dobu neurčitou a jsem si vědom(a) toho, že jej mohu kdykoliv odvolat. Souhlasím s tím, že zpracováním mých údajů může společnost HARRO DEVELOPMENT PRAHA s.r.o. pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.
•    Vyplněním a odesláním formuláře činím nezávaznou poptávku k zaslání bližších informací o předmětu poptávky a neprovádím jakoukoliv předrezervaci či rezervaci pronajímatelných prostor. Poptání bližších informací nezavazuje mne ani jakoukoliv jinou osobu k podpisu jakékoliv smlouvy, ani mi nezakládá právo požadovat uzavření jakékoliv smlouvy, zejména rezervační smlouvy, budoucí kupní smlouvy či kupní smlouvy.

Na této webové stránce používáme soubory cookies. Více informací o používání cookies a ochraně Vašich osobních údajů naleznete zde.